top of page

DAF

(DAF -Dissolved Air Floatation) הם מערכות טיהור שפכים ע"י הפרדת מוצקים מרחפים שמן ושומן אמולסיות ותחליבים מהפאזה הנוזלית בעיקרון של פלוטציה ע"י אויר מומס. הטכנולוגיה הזו יעילה ביותר וקומפקטית, המייצרת קולחים איכותיים ביותר וריכוז בוצה גבוה.

 הדאף שלנו פועל בעיקרון של זרמים נגדיים, באמצעות משאבת אוויר מומס (ננו בועות) ייחודיות המשאבה בכך שהיא לוחצת את האוויר לתוך המים עד לרמת הספיגה המקסימלית, 35% אוויר.

כשהמים הרוויים באוויר משתחררים למיכל DAF הלחץ על המים יורד והאוויר משתחרר מהמים בצורת בועות אוויר מיקרוסקופיות כדוגמת מי חלב.

בועות האוויר הקטנות מתחברות אל החלקיקים המרחפים והשומנים ומציפות אותם. הצטברות המוצקים והשומנים בחלק העליון של המיכל מפונה בגריפה והמשך טיפול.

ככל שבועות האוויר קטנות יותר, יכולת הפרדת המוצקים והשומנים טובה יותר ונצילות המתקן גבוה יותר ובכך .

bottom of page