top of page

MDS

מולטי דיסק לחץ כפול (המכונה MDS),עובד באמצעות בורג הבנוי במרווחים הולכים וקטנים הלוחץ את הנוזל על שסתום בעל פתח צר מאוד,הלחץ הנוצר בתוך הבורג מפריד את הנוזל מהמוצק,המערכת אוטומטית עליות חשמל ותפעול נמוכות.

מכונה לטיפול במי שפכים הוא דור חדש של מסחטת בוצה אשר מספק מגוון רחב של יישומים: מפעלי טיהור שפכים קהילתיים, מפעלי טיהור שפכים תעשייתיים, מפעלי מזון / משקאות, מפעלי חלב / בשר/עיבוד צמחים, מפעלי ייצור כימיקלים, מכונות ייצור / ייצור נייר, ייצור חומרי בניין ועוד..
 

bottom of page